Klikk på bildet for å se det forstørret.
Click on a picture to see it enlarged
Helgen
Menighetstur til Vaskås.

  -  28.04.2002  -  

Parish visiting the place Vaskås.
Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås 2Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås
Søndagskolens dag i Helgen
- 1. søndag i advent, 2001.

Day of the Sunday school
- 1st sunday in lent, 2001.
4-åringene får Søndagskolen synger.
Kenneth grubler på juleengelen sin.Jostein Gjærum er kjent og kjær.
Høsttakkefest i Helgen - 2001

Thankgiving sunday in Helgen church 2001.
Kirkekaffe etter høsttakkefest i Helgen..Konfirmantene presenteres.
Frukt og grønnsaker smaker godt etter Familiekoret i Helgen.
Jubileum for Helgen søndagsskole

90 Year Aniversary for the sundayschool in Helgen.
Ingebjørg Hjelseth.Jostein Gjærum og Bjørg Langeland.Ordfører Jan Thorsen gratulerer.
Lord Mayor is congratulating.
Fra v bak Thora Betten - Åse Helgen - Marit Aspheim og Bjørg Langeland - Foran Anja Hjelseth og Eli Betten.
Påskevandring i Helgen -

Eastercelebration with the Kindergarden
Påskevandring i Helgen - 1
Eastercelebration with the Kindergarden - 1
Påskevandring i Helgen - 2
Eastercelebration with the Kindergarden - 2
Webmaster