Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste       ned   opp
Kirkekaffe etter høsttakkefest i Helgen. Coffee after Harvest Festival service.   |   Konfirmantene presenteres. Confirmation candidates.   |   Frukt og grønnsaker smaker godt etter "Velsignelsen!" Sampling fresh fruit and vegetables after the blessing   |   Familiekoret i Helgen. Helgen family choir.   |   Søndagsskolejubileum i Helgen   |   Påskevandring i Helgen - 1   |   Påskevandring i Helgen - 2   |   Søndagskolens dag i Helgen - 1. søndag i advent, 2001. - Day of the Sunday school - 1st sunday in lent, 2001.   |   Menighetstur til Vaskås  -  28.04.2002  -  Parish visiting the place Vaskås -
Søndagsskolejubileum i Helgen. -  90 Year Aniversary for the sundayschool in Helgen.
Ingebjørg Hjelseth.
Ingebjørg Hjelseth.
Jostein Gjærum og/and Bjørg Langeland.
Jostein Gjærum og Bjørg Langeland.
Fra v bak  Thora Betten - Åse Helgen - Marit Aspheim og Bjørg Langeland - Foran  Anja Hjelseth og Eli Betten.
Fra v bak  Thora Betten - Åse Helgen - Marit Aspheim og Bjørg Langeland - Foran  Anja Hjelseth og Eli Betten.
Ordfører (Mayor) Jan Thorsen gratulerer.
Ordfører Jan Thorsen gratulerer.
Lord Mayor is congratulating.


Klikk på bildet for å se det i stor målestokk. Click on a picture to see it enlarged.