Holla Menighet  |     Hjemmeside                   neste          opp
Kirkekaffe etter høsttakkefest i Helgen. Coffee after Harvest Festival service.
Kirkekaffe etter høsttakkefest i Helgen..

Kirkekaffe etter høsttakkefest i Helgen. Coffee after Harvest Festival service.