Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste       ned   opp
Søndagskolens dag i Helgen - 1. søndag i advent, 2001. - Day of the Sunday school - 1st sunday in lent, 2001.         
4-åringene får Søndagskolen synger.Kenneth grubler på juleengelen sin.Jostein Gjærum er kjent og kjær.

Søndagskolens dag i Helgen - 1. søndag i advent, 2001. - Day of the Sunday school - 1st sunday in lent, 2001.