Klikk på bildene for å se dem i stor målestokk!
Helgen
Glimt fra menighetslivet
I Helgen           I Holla
Menighetens 3 kirker.
Helgen Kirke.

Helgen church.
Foto: Chris Denton.
Helgen Kirke. Foto Chris Denton.
Helgen Kirke,altertavle.
Malt av Erlend Grøstad.

Reredos, Helgen church.
Artist: Erlend Grøstad.
Foto Eivind Martinsen
Helgen Kirke,altertavle.
Malt av Erlend Grøstad.
Foto Eivind Martinsen
Krusifiks fra gamle Helgen Stavkirke.

Crucifix from the old stave church.

Foto Eivind Martinsen
Krusifiks fra gamle Helgen Stavkirke.
Foto Eivind Martinsen
Messehagl fra Helgen Kirke.

Chasubel from Helgen church.

Sogneprest Eivind Martinsen står "modell".
Messehagl fra Helgen Kirke.
Sogneprest Eivind Martinsen står
Messehagl sett bakfra - Helgen Kirke.

Back view of chasubel.

Foto Eivind Martinsen
Messehagl sett bakfra - Helgen Kirke.
Foto Eivind Martinsen
Prekestol - Helgen Kirke.
Dekoren malt av Erlend Grøstad.

Pulpit in Helgen church.
Panels painted by Erlend Grøstad.
Foto Eivind Martinsen
Prekestol - Helgen Kirke.
Dekoren malt av Erlend Grøstad.
Foto Eivind Martinsen
Spillebord orgel Helgen Kirke.

Organ console - Helgen church.
Foto Chris Denton.
Spillebord orgel Helgen Kirke.
Foto Chris Denton.
Døpefont  Helgen Kirke.
fra den gamle stavkirken
(dog kanskje ikke fotplaten).

Font in Helgen church, from the old Stavechurch (but probably not the base).
Foto Eivind Martinsen
Døpefont  Helgen Kirke.
fra den gamle stavkirken 
(dog kanskje ikke fotplaten).
Foto Eivind Martinsen
Helgen Kirke - høsttakkefest 1992.

Harvest Festival 1992.
Foto Eivind Martinsen
Helgen Kirke - høsttakkefest 1992. Foto Eivind Martinsen.
Helgen Kirke - vinter.

Helgen church in winter.
Foto Eivind Martinsen
Helgen Kirke - vinter.
Foto Eivind Martinsen
Helgen Kirke 1958.
Helgen Kirke 1958.
Helgen Kirke 1952.
Helgen Kirke 1952.
Helgen Kirke ca 1920 -30.
Helgen Kirke ca 1920 -30.
Helgen Kirke. Ca. 1900.
Denne presentasjonsmåten var meget vanlig rundt århundreskiftet, og finnes fra de fleste kirker i Norge i flere variasjoner.
Prest:  Anton Valle.

Helgen church c.1900.
This form of photographic presentation was common in Norway at around the turn of the century, and is found in many variations.

                 Eksteriør.                 Interiør.


Orginalen utlånt av Ragnhild Tveit.

Helgen Kirke ca 1900

Helgen Kirke interiør ca 1900
Helgen Kirke ca 1900.
Tatt fra Hollaboka.

Picture taken from 'Holla' book.
Helgen Kirke ca 1900.
Helgen Kirke interiør ca 1900.

Tatt fra Hollaboka.
Helgen Kirke interiør ca 1900.
Prestegården i Helgen ca 1900.

Helgen Parsonage c.1900.
Tatt fra Hollaboka.
Prestegården i Helgen ca 1900.
Helgen Kirke før 1868.
Tegnet av A. Nordstå.

Helgen church before 1868.
Drawn by A.Nordstå.
Tatt fra Hollaboka.
Helgen Kirke før 1868.
Webmaster