Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste       ned   opp
Helgen Kirke, med interiør, eksteriør og prest.   Helgen church c.1900.

Helgen Kirke, med interiør, eksteriør og prest.
Helgen church c.1900.

Helgen Kirke, med interiør, eksteriør og prest.