Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste       ned   opp
Helgen Kirke - høsttakkefest 1992.   Harvest Festival 1992.  Foto Eivind Martinsen

Helgen Kirke - høsttakkefest 1992.
Harvest Festival 1992.
Foto Eivind Martinsen

Helgen Kirke - høsttakkefest 1992.