Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste       ned   opp
Døpefont  Helgen Kirke.
fra den gamle stavkirken
(dog kanskje ikke fotplaten).


Font in Helgen church, from the old Stavechurch (but probably not the base).Foto Eivind Martinsen
D°pefont  Helgen Kirke.
fra den gamle stavkirken 
(dog kanskje ikke fotplaten).
Font in Helgen church, from the old Stavechurch (but probably not the base).
Foto Eivind Martinsen


Døpefont Helgen Kirke