Ny adresse / new adress:


Helgen Church. Foto Chris Denton.
      katolsk tid var Helgen eget prestegjeld. Prestegården var den nærmeste gården, rett over riksveien for kirken hvor Aase Helgen bor idag. Stavkirken som sto på kirkestedet dengang sies å ha vært en liten, men vakker kirke. Bygdefolket tok godt vare på kirken.
     tter reformasjonen ble imidlertid kirkene krongods, og da følte bygdens folk ikke lenger ansvar for bygget som de mente var tatt fra dem. Dette var vel den viktigste grunnen til forfallet av kirkebygget, - som med tiden førte til at stavkirken ble revet og en ny kirke ble bygget.
     en nye kirken i Helgen har gjennom tidene forandret seg til det bygget vi ser idag. Det siste "store" som skjedde var innkjøp av "nytt" -brukt- orgel fra Sverige, et ypperlig instrument!  Kirkegården har også blitt utvidet og endret og et uthus er blitt bygget.
     irken i Helgen er idag en del av Holla prestegjelds arbeidsområde. Her er gudstjeneste ca. 3. hver helg,   annendag i høytidene, 17. Mai,  juleaften + endel andre arrangementer.