Click on a picture to see it enlarged
Helgen
Pictures from parishlife
In Helgen           In Holla
Menighetens 3 kirker.
Helgen church.

Helgen Kirke.
Foto: Chris Denton.
Helgen Kirke. Foto Chris Denton.
Reredos, Helgen church.
Artist: Erlend Grøstad.

Helgen Kirke,altertavle.
Malt av Erlend Grøstad.
Foto Eivind Martinsen
Helgen Kirke,altertavle.
Malt av Erlend Grøstad.
Foto Eivind Martinsen
Crucifix from the old stave church.

Krusifiks fra gamle Helgen Stavkirke.

Foto Eivind Martinsen
Krusifiks fra gamle Helgen Stavkirke.
Foto Eivind Martinsen
Chasubel from Helgen church.

Messehagl fra Helgen Kirke.

Sogneprest Eivind Martinsen står "modell".
Messehagl fra Helgen Kirke.
Sogneprest Eivind Martinsen står
Back view of chasubel.

Messehagl sett bakfra - Helgen Kirke.

Foto Eivind Martinsen
Messehagl sett bakfra - Helgen Kirke.
Foto Eivind Martinsen
Pulpit in Helgen church.
Panels painted by Erlend Grøstad.

Prekestol - Helgen Kirke.
Dekoren malt av Erlend Grøstad.
Foto Eivind Martinsen
Prekestol - Helgen Kirke.
Dekoren malt av Erlend Grøstad.
Foto Eivind Martinsen
Organ console - Helgen church.

Spillebord orgel Helgen Kirke.
Foto Chris Denton.
Spillebord orgel Helgen Kirke.
Foto Chris Denton.
Font in Helgen church, from the old Stavechurch (but probably not the base).

Døpefont  Helgen Kirke.
fra den gamle stavkirken
(dog kanskje ikke fotplaten).
Foto Eivind Martinsen
Døpefont  Helgen Kirke.
fra den gamle stavkirken 
(dog kanskje ikke fotplaten).
Foto Eivind Martinsen
Harvest Festival 1992.

Helgen Kirke - høsttakkefest 1992.
Foto Eivind Martinsen
Helgen Kirke - høsttakkefest 1992. Foto Eivind Martinsen.
Helgen church in winter.

Helgen Kirke - vinter.
Foto Eivind Martinsen
Helgen Kirke - vinter.
Foto Eivind Martinsen
Helgen church 1958.
Helgen Kirke 1958.
Helgen church 1952.
Helgen Kirke 1952.
Helgen church app. 1920 -30.
Helgen Kirke ca 1920 -30.
Helgen church c.1900.
This form of photographic presentation was common in Norway at around the turn of the century, and is found in many variations.

Helgen Kirke. Ca. 1900.
Denne presentasjonsmåten var meget vanlig rundt århundreskiftet, og finnes fra de fleste kirker i Norge i flere variasjoner.
Prest:  Anton Valle.


                 Exterior.                 Interior.


Orginalen utlånt av Ragnhild Tveit.

Helgen Kirke ca 1900

Helgen Kirke interiør ca 1900
Helgen church c. 1900.
Picture taken from 'Holla' book.
.
Tatt fra Hollaboka

Helgen Kirke ca 1900.
Helgen church interior c 1900.
Picture taken from 'Holla' book.

Tatt fra Hollaboka.
Helgen Kirke interiør ca 1900.
Helgen Parsonage c.1900.

Prestegården i Helgen ca 1900.
Tatt fra Hollaboka.
Prestegården i Helgen ca 1900.
Helgen church before 1868.
Drawn by A.Nordstå.

Helgen Kirke før 1868.
Tegnet av A. Nordstå.
Tatt fra Hollaboka.
Helgen Kirke før 1868.